Landskap Jaspis hängsmycke

LANDSKAP JASPER

VAD ÄR LANDSKAP JASPER:

Landskap Jaspissten kännetecknas av sin bruna färg, som kan visa överlagrade eller sammanflätade ränder av olika toner.
Landskapsjaspis kallas också bildjaspis, scenisk jaspis eller Kalahariöknenjaspis på grund av dess sandiga färg som antyder gamla landskap.
Dess etymologi kommer från grekiskan "iaspis" och latinets "jaspidem" som betyder "fläckig". Djupt förankrad till jorden är den en helig klippa för skydd över hela världen.

Treev of Life Wire Wrap-hängeLandskap Jasper Tree of Life Koppartråd Wrap Hängen

METAFYSISKA EGENSKAPER:

Jasper är känd som den "supreme nurturer".
Det sägs stödja och stödja genom tider av stress, och ger lugn och helhet.
Det ger skydd och absorberar negativ energi.
Balanserar yin och yang energierna.
Lanscape Jasper klara elektromagnetiska och miljömässiga föroreningar, inklusive strålning.
Det uppmuntrar till ärlighet mot en själv.
Ger mod att självständigt ta itu med problem.
Det hjälper till att tänka snabbt och främja organisatoriska förmågor.
Stimulerar fantasin och omvandlar idéer till handling.

Helande kristallbetydelser är andliga stöd till helande, inte receptbelagda eller hälsovårdsinformation.