aragonit

VAD ÄR ARAGONIT:

Detta är en ädelsten av karbonat som har en mjuk orange eller halmgul färg och har kommit att symbolisera sanning och förståelse.
Aragonfloden i Spanien, där den först upptäcktes 1788, är vad mineralet är uppkallat efter. Aragonit är en intressant och attraktiv ädelsten som ofta förbises för mer flashiga ädelstenar, men de milda och älskvärda färgerna av aragonit kan användas för att forma enkla, vänliga mönster med mjuk, delikat färg.

METAFYSISKA EGENSKAPER:

 Aragonit är en stabiliserande sten som centrerar och grundar fysiska energier, och är användbar i tider av stress.
Det hjälper till att förbereda för meditation och stabiliserar andlig utveckling.
Det ger insikt i orsaker till problem och situationer.
Aragonit hjälper koncentrationen och ger tolerans och flexibilitet till sinnet.
Det lär ut acceptans och tålamod, särskilt användbart för dem som känner att de har för mycket ansvar.
Aragonit ger styrka och stöd, hjälper till att bekämpa ilska och känslomässig stress.
Aragonit är anpassat till jordgudinnan, vilket uppmuntrar bevarande och återvinning.
Det är en pålitlig jordhelare och jordsten.

Helande kristallbetydelser är andliga stöd till helande, inte receptbelagda eller hälsovårdsinformation.